ឱសថសត្វជ្រូក

  • បដា ១
  • ប៊ីណាន័រ ២
  • បដា ៣
  • បដា ៤
  • បដា ៥
ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ថ្នាំ​ពេទ្យ​សត្វ​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ចេញវេជ្ជបញ្ជាជ្រូកឬជ្រូក.ថ្នាំទាំងនេះសម្រាប់ជ្រូកចូលមកផ្សេងគ្នាមុខងាររួមទាំងថ្នាំប្រឆាំងប៉ារ៉ាស៊ីត ថ្នាំព្យាបាលជំងឺផ្លូវដង្ហើម ថ្នាំបំប៉នអាហារូបត្ថម្ភ ជាដើម។, ផលិតផលពេញនិយមivermectin premix, tiamulin fumarate premix, doxycycline hyclate soluble powder, 10% oxytetracycline HCL ការចាក់, ការចាក់ enrofloxacin 10%, fenbendazole + ivermectin bolus, សារធាតុបន្ថែមចំណី ALLIKEល​ល។