សេះ - ពេទ្យសត្វ

  • បដា ១
  • ប៊ីណាន័រ ២
  • បដា ៣
  • បដា ៤
  • បដា ៥
ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ថ្នាំ​ពេទ្យ​សត្វ​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ចេញវេជ្ជបញ្ជាសេះ.ថ្នាំទាំងនេះសម្រាប់ហោseចូលមកផ្សេងគ្នាមុខងាររួមទាំងថ្នាំប្រឆាំងប៉ារ៉ាស៊ីត ថ្នាំបំប៉នអាហារូបត្ថម្ភ ជាដើម។, ផលិតផលពេញនិយម0.4%ថ្នាំ ivermectinសឺរាុំង gel wormer, 2.5% albendazole ផ្អាក, ការចាក់ជាតិដែក 10%ល​ល។