ចៀម/ពពែ-ថ្នាំពេទ្យសត្វ

  • បដា ១
  • ប៊ីណាន័រ ២
  • បដា ៣
  • បដា ៤
  • បដា ៥
ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ថ្នាំ​ពេទ្យ​សត្វ​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ចេញវេជ្ជបញ្ជាសេះ.ថ្នាំទាំងនេះសម្រាប់ហោseមកក្នុងទម្រង់ដូសផ្សេងៗគ្នា រួមទាំងដំណោះស្រាយតាមមាត់ បូលូ ការចាក់ ម្សៅមុន ម្សៅរលាយ និងផ្សេងៗទៀត ផលិតផលពេញនិយមគឺការចាក់ ivermectin 1%, ការចាក់ LA 20% oxytetracycline, ការចាក់ Penstrep 20/20, 600mg albendazole bolus, ការចាក់វីតាមីនចម្រុះ, levamisole + oxyclozanide suspension, ដំណោះស្រាយ Amitraz 12.5%ប្រូកាអ៊ីនប៉េនីស៊ីលីន ម្សៅសម្រាប់ចាក់ល​ល។