បសុបក្សី - ពេទ្យសត្វ

  • បដា ១
  • ប៊ីណាន័រ ២
  • បដា ៣
  • បដា ៤
  • បដា ៥
ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ថ្នាំ​ពេទ្យ​សត្វ​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ចេញវេជ្ជបញ្ជាបសុបក្សី រួមទាំងមេមាន់ brolier ទួរគី ព្រាប ជាដើម។.ថ្នាំទាំងនេះសម្រាប់បសុបក្សីចូលមកផ្សេងគ្នាមុខងាររួមទាំងថ្នាំប្រឆាំងប៉ារ៉ាស៊ីត ថ្នាំព្យាបាលជំងឺផ្លូវដង្ហើម ថ្នាំបំប៉នអាហារូបត្ថម្ភ ជាដើម។, ផលិតផលពេញនិយម0.1% diclazuril premix, 10% tiamulin fumarate ម្សៅរលាយ, ម្សៅរលាយ amprolium, ម្សៅ booster booster, ម្សៅ biroiler booster, ដំណោះស្រាយមាត់ 10% enrofloxacin, គ្រាប់ oxytetracycline 100mgល​ល។